I А група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическа култура Български език и литература Математика Конструиране и технологии Български език и литература
Околен свят Музика Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство
Физическа култура Физическа култура

Екип