I Б група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Околен свят Околен свят Български език и литература
Физическа култура Музика Конструиране и технологии Музика Изобразително изкуство
Изобразително изкуство Български език и литература Физическа култура Математика Физическа култура
Околен свят

Екип