I Б група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Околен свят Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Физическа култура Музика Физическа култура Музика
Изобразително изкуство Български език и литература Математика Околен свят Физическа култура

Екип