II Б група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Изобразително изкуство Математика Конструиране и технологии
Изобразително изкуство Музика Музика Физическа култура Музика
Физическа култура Околен свят Български език и литература Физическа култура Други дейности

Екип