II група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Околен свят Български език и литература
Околен свят Физическа култура Изобразително изкуство Музика Физическа култура
Български език и литература Музика Математика Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Околен свят Физическа култура

Екип