III А група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Математика Български език и литература Математика Конструиране и технологии
Български език и литература Изобразително изкуство Физическа култура
Музика Музика
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство Конструиране и технологии Физическа култура Околен свят Български език и литература
Физическа култура

Екип