III А група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Математика Български език и литература Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Физическа култура Музика Физическа култура Музика Математика
Български език и литература Конструиране и технологии Изобразително изкуство Околен свят Физическа култура

Екип