II А група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Околен свят Математика Български език и литература
Физическа култура Музика Конструиране и технологии Музика Физическа култура
Околен свят Конструиране и технологии Изобразително изкуство Физическа култура Изобразително изкуство

Екип