III Б група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Български език и литература
Околен свят Музика Физическа култура Музика Изобразително изкуство
Изобразително изкуство Конструиране и технологии Околен свят Конструиране и технологии Физическа култура
Физическа култура

Екип