IV група

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Математика Български език и литература Математика Български език и литература
Български език и литература Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Физическа култура Физическа култура
Музика Музика
Изобразително изкуство Околен свят Математика Български език и литература ФФизическа култура
Конструиране и технологии

Екип