Дневен режим

Дневен режим в учебно време

Часови интервал Дейности
7:00 ч. – 8:15 ч. Посрещане и приемане  на децата. Индивидуална работа с деца и родители/формални и неформални разговори. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:15 ч. – 8:30 ч. Утринна гимнастика
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска /формиране, развитие и усъвършенстване  на навиците за хранене.
9:00 ч. – 10:15 ч. Планирани педагогически ситуации
10:15 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Творчески игри и разходки на открито. Ситуации свързани с предлаганите допълнителни педагогически дейности
12:00 ч. – 12:30 ч. Обяд
12:30 ч. – 13:00 ч. Свободно време за неформални разговори и подготовка за сън
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:45 ч. Следобедна закуска
15:45 ч. – 16:30 ч. Творчески игри. Непланирани ситуации. Подвижни игри
16:30 ч. – 18:00 ч. Ситуации с допълнителните педагогически дейности
18:00 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

Дневен режим в неучебно време

Часови интервал Дейности
7:00 ч. – 8:15 ч. Посрещане и приемане  на децата. Индивидуална работа с деца и родители/формални и неформални разговори. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:15 ч. – 8:30 ч. Утринна гимнастика
8:30 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:45 ч. Подкрепителна закуска
15:45 ч. – 19:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата