Обществен съвет

Членове:

 • Радка Близнакова
  Представител на финансиращия орган – р-н Триадица
 • Иглика Василева
  Представител на родителите
 • Мария Хаджийска
  Представител на родителите
 • Биляна Иванова
  Представител на родителите
 • София Георгиева
  Представител на родителите
 • Веселина Стоянова
  Резервен член и представител на район Триадица