Важно – медицински документи за деца, отсъствали повече от 2 месеца

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ за отсъствали повече от 2 месеца

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
  2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити – фекална проба и скоч-лепенка (оригинална бланка с печат на лабораторията), извършено НЕ ПО-РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ на детето в детската градина.
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена НЕ ПО-РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ постъпване на детето в детската градина.