Важно – необходими медицински документи за новопостъпилите деца

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ за НОВОПОСТЪПИЛИ ДЕЦА

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
  2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити – фекална проба и скоч-лепенка (оригинална бланка с печат на лабораторията), извършено НЕ ПО-РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ на детето в детската градина.
  3. Изследване на кръв и урина, извършени В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ постъпване на детето в детската градина.
  4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето (дати и серийни номера на поставените ваксини), съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с  разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

  1. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена НЕ ПО-РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ постъпване на детето в детската градина.