График на дейностите по кандидатстване, класиране и записване

Г Р А Ф И К

на дейностите по кандидатстване, класиране и записване в общинските самостоятелни детски ясли (СДЯ), детски градини (ДГ) и вподготвителните групи (ПГ) в общинските училища на територията на Столична община за 2024 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2024 г.

ДЕЙНОСТПЕРИОД
м. Май 2024 г.
Заключване на системата в 12:00 часа и подготовка за първо класиране на учебната 2024/2025 година09 май 2024 г.
  
Първо класиране за учебната 2024/2025 година10 май 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ13.05.2024 г. – 23.05.2024 г.
  
Второ класиране за учебната 2024/2025 година.23 май 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ27.05.2024 г. – 07.06.2024 г.
  
м. Юни 2024 г.
Трето класиране за учебната 2024/2025 година.07 юни 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ10.06.2024 г. – 21.06.2024 г.
  
м. Юли 2024 г. – период без класирания
  
м. Август 2024 г.
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ30 август 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ02.09.2024 г. – 05.09.2024 г.
  
м. Септември 2024 г.
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ05 септември 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ09.09.2024 г. – 29.09.2024 г.
  
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ20 септември 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ24.09.2024 г. – 04.10.2024 г.
  
м. Октомври 2024 г.
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ04 октомври 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ07.10.2024 г. – 18.10.2024 г.
  
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ18 октомври 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ21.10.2024 г. – 01.11.2024 г.