Покана за родителска среща – 1А и 1Б групи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Родителската среща на 1 А и 1 Б групи ще се проведе на 27.09.2022 г. (вторник) от 17.00 часа в централната сграда на Детска градина № 87 „Буката“.

Носете маски и калцуни!