Отсъствия на децата в периода 03.02 – 28.02.2021 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 03.02.2021 г. до 28.02.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини  на територията на Столична община са отсъствия по уважителни причини и са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

Тук може да се запознаете със заповедта на Министъра на образованието.