Протокол и резултати от конкурс по документи за ДОД

Протокол от оценката и класирането на кандидатурите от Конкурса за ДОД, обявен на 21 юни 2022г.: ТУК.

 

Резултат от конкурса по документи за ДОД – английски език: ТУК.

Резултат от конкурса по документи за ДОД – латинотанци: ТУК.

Резултат от конкурса по документи за ДОД – художествена гимнастика: ТУК.

Резултат от конкурса по документи за ДОД – футбол: ТУК.