Профилактично изследване на всички деца

СЪОБЩЕНИЕ

 
По предписание на СРЗИ в ДГ №87 „Буката“ ще бъде извършено изследване на всички деца за Ентеробиоза (острици) със скоч проба (перианален отпечатък).
Пробите ще се взимат на 24.04.2023г. и 25.04.2023г.