Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №87 „Буката“ 2022 г.

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 22.03.2022 Г. 16:30 ЧАСА

Приложни документи:

Заповед за откриване на процедура – публикувано на 22.03.2022 г. в 16:30 ч.

Документация за участие  – публикувано на 22.03.2022 г. в 16:30 ч.

Обява за събиране на оферти – публикувано на 22.03.2022 г. в 16:30 ч.